április 13, 2014

Fogalomtár

Adat: A számítástechnikában adatnak nevezzük a számokkal leírható dolgokat, melyek számítástechnikai eszközökkel rögzíthetőek, feldolgozhatóak, és megjeleníthetőek. Az adat nagyon tág fogalom: gyakorlatilag bármilyen jel potenciálisan adatnak tekinthető.

Adatbázis: adatok szervezett gyűjteménye, amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését. Az adatbázisoknak három típusa van, a hierarchikus-, a hálózati- és a relációs, amelyek közül az utóbbi a leggyakoribb. Az adatbázisok lényege, hogy az adatok mellett a köztük lévő kapcsolatokat is tárolja, függetlenül az adatok fizikai elhelyezkedésétől.

Adatbiztonság: az adatbiztonság az adatok védelme a jogosulatlan hozzáférés, a módosítás, és a törlés, illetve a megsemmisítés ellen. Azaz az adatok bizalmasságának, rendelkezésre állásának, és sértetlenségének védelme/védettsége.

Adatfeldolgozás: az adat informatikai eszközökkel történő feldolgozása. Célja általában a rendelkezésre álló adatok segítségével új információhoz jutás. Tulajdonképpen enyhe túlzással azt is lehetne mondani, hogy az egész informatika célja nem más, mint az adatok feldolgozása.

Adatközpont : informatikai és távközlési (ICT-Information and Communication Technology) infrastruktúra biztonságos és hatékony elhelyezését, működtetését szolgáló technológiai rendszereket magában foglaló cél-létesítmény.

Adatvédelem: a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozása, beleértve a védelmet nyújtó alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét.   (ugyanez vonatkozik, a hatályos jogszabályok szerint az üzleti titkot, banktitkot, értékpapírtitkot, biztosítási titkot képező, illetve minden személyre vonatkozó, vonatkoztatható adatra is).

Csatorna: adatátviteli út egymástól távoli készülékek között.

Domain név: egy cím vagy egy név, amely azonosít egy Internet helyet.

Hoszting: a terület alapú elhelyezésen felül az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát biztosító szolgáltatás (telekommunikációs kapcsolatok, hálózat, felügyelet).

Fizikai biztonság: az adatközpont fizikai biztonsága alatt a létesítmény azon fizikai szerkezeteit értjük, amelyek az alábbi hatások elleni védelmet biztosítják:

  • Tűz közvetlen és közvetett hatásai
  • Füst, égési gázok és vegyi hatások
  • Vízbetörés és oltóvíz
  • Páratartalom és külső időjárási hatások
  • Robbanás és terrorcselekmény
  • Betörés, lopás és illetéktelen hozzáférés
  • Por- és törmelékhullás
  • Elektromágneses sugárzás.

Adatközpont esetén a fizikai biztonság által érintett legkritikusabb területek:

  • Információs technológia elhelyezésére szolgáló géptermi helyiségek,
  • Működéskritikus infrastruktúra elemek (UPS, főelosztó, klíma, stb.) elhelyezésére szolgáló terület.

Informatikai erőforrás: hardver, szoftver, emberi erőforrások, melyekre az IR tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez szükség van. Attól függően, hogy a tervezés mire terjed ki, tekinthetjük az IR részének, vagy környezeti tényezőnek.

Szünetmentes áramforrás (UPS): olyan rendszer, amely megszakítás nélkül biztosítja a folyamatos áramellátást egy esetleges, a szolgáltatónál fellépő áramszünet esetén is. Célja az energia biztosítása a szükségenergia ellátást adó rendszer bekapcsolásáig.

Tárhely: itt tárolódik, és innen töltődik be a honlapunk. A tárhelyünk általában egy központi szerveren foglal helyet. Mivel innen fut honlapunk, nem mindegy, hogy milyen tárhelyet és melyik szolgáltatót választjuk.

Webtárhely: a webtárhely szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver (webszerver) erőforrásait több felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven érhető el.Kisebb forgalmú weboldalt költséghatékonyan lehet bérelt webtárhelyen üzemeltetni.

 

Vélemény, hozzászólás?